Next Money

หน้าแรก > ประกาศการใช้คุกกี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้

บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทจึงขอ “ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้” สำหรับเว็บไซต์นี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่าน ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

โดยที่เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทดังที่ระบุในรายการต่อไปนี้

  1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    • วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่มีความจำเป็น

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลย หากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่มีความจำเป็น

  1. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
    • วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพ การประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ประสิทธิภาพ

  1. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)
    • วัตถุประสงค์ของคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และช่องทางการเข้าชมเว็บไซน์ของท่าน บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลง การคั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้ https://www.nextmoney.co.th/cookie

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ข้อมูลของบริษัท และช่องทางในการติดต่อบริษัท เป็นต้น ท่านสามารถเยี่ยมชมประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทที่ https://www.nextmoney.co.th/privacy

การปรับปรุงประกาศการใช้คุกกี้

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบประกาศการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของบริษัท

 

ภาคผนวก

คุกกี้ที่มีความจำเป็น

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่มีความจำเป็น คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลย หากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตน ของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ที่มีความจำเป็น

กลุ่มย่อยของคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

www.nextmoney.co.th

OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent

First Party

www.nextmoney.co.th

PHPSESSID

First Party

คุกกี้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของคุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา และมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะ ไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพ การประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้ สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้ประสิทธิภาพ

กลุ่มย่อยของคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

co.th

_ga

First Party

nextmoney.co.th

_gat, _gid

First Party

คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง สามารถดูรายละเอียดจากภาคผนวก หัวข้อรายละเอียดคุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

กลุ่มย่อยของคุกกี้

คุกกี้

คุกกี้ที่ใช้

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Third Party